Pozn.: Poslední aktualizace pravidel 1. ledna 2019. Nový text je zvýrazněn tučně. Vypuštěný text je označen symbolem▼.

Pravidla Markvartcupu

Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Tato pravidla jsou sepsána z důvodu, který vyřkl legendární Dugarry: „My jsme všechno slušní lidi, ale na hřišti se chováme jako hovada!“
(2) Markvartcup je turnaj Markvartic, katastrální území Markvartice u Třebíče (dále jen „Markvartice“) a nemůže být přesunut kamkoli ajinam.
(3) Trofej Markvartcupu má své místo buď u právoplatného vítěze, anebo u vedení soutěže.
(4) Markvartcup je přátelský turnaj, ve kterém jde o všechno.
(5) Markvartcup je nevýdělečný podnik.

Vedení Markvartcupu
§ 2
(1) Vedení Markvartcupu (dále jen „Vedení“) znamená Herbrych Vladimír, Herbrych Martin, Hobza Jiří, Hobza Tomáš, Svoboda Pavel a Svoboda Martin. Tito se zasluhují o chod turnaje.
(2) Vedení naslouchá návrhům všech účastníků turnaje, jak vylepšit turnaj. Avšak jako jediné má právo o těchto věcech rozhodovat.
(3) Vedení vybere od každého účastníka turnaje startovné, jehož výše je určena před turnajem.

Účastníci turnaje
§ 3
Turnaje se mohou zúčastnit pouze osoby, které mají co dočinění s Markvarticemi nebo rokytnickým fotbalem. Toto pravidlo je ultimátum. Porušením tohoto by Vedení postupovalo podle § 17 odst. 2, přičemž je tato závažnost považována jako krajní případ.

Rozlosování turnaje
§ 4
(1) Vedení rozlosuje jednotlivá kola turnaje, která lze pozměnit jen v případech, kdyby hrozila kontumace zápasu nebo kdyby tým nemohl k utkání nastoupit, anebo v závažných případech. Ostatní důvody jsou nepřípustné.
(2) Rozlosování musí být provedeno tak, aby stejný tým nehrál dva zápasy po sobě. Výjimkou může být domluva týmů, kterých se to týká, a kterým by toto nevadilo.
(3) V turnaji s pěti přihlášenými týmy (nebo i méně) se hraje každý s každým jednou.
(4) V turnaji se šesti přihlášenými týmy se sehrají kvalifikační skupiny. Každá skupina má po třech týmech. Pro nasazení týmů do skupin se využije žebříček Markvartcupu. Po kvalifikačních skupinách následuje buď play off, nebo finálová skupina:
     a) Pokud se hraje systémem zakončeným play off, pak se play off hraje na jeden vítězný zápas, a tedy na chyby není prostor. Do play off postupují všechny týmy. Kvalifikační skupiny slouží pouze pro určení dvojic v play off. Zápas o třetí místo se nehraje, leda že by se poražení semifinalisté mezi sebou domluvili, že ho sehrají. V případě, že se zápas o třetí místo nehraje, rozhoduje o této pozici vyšší počet bodů získaných během celého turnaje. O umístění na nižších pozicích rozhodují pouze body získané během celého turnaje.
     b) Pokud se hraje systémem zakončeným finálovou skupinou, z každé kvalifikační skupiny do ní postupují dva první týmy. Ve finálové skupině se dohrají zápasy v křížové tabulce. Týmy si přenáší do finálové tabulky výsledek se spolupostupujícím. Poslední týmy kvalifikačních tabulek spolu sehrají zápas cti.
(5) Turnaj se šesti přihlášenými týmy je možné sehrát také systémem každý s každým bez jakékoliv nadstavbové části v případě, že Vedení zajistí odehrání všech utkání za vhodných světelných podmínek.

Hrací plocha
§ 5
(1) Je neurčitých rozměrů, avšak tvaru obdélníku nebo alespoň tvaru podobného obdélníku. Rozměry hřiště musí být vždy takové, aby plocha na plácku v Markvarticích byla co největší.
(2) Pokutové území je půlkruhového tvaru. V tomto území je brankáři povoleno chytat míč do rukou (vyjímaje pokutové území soupeře) a dále jsou v tomto území přísněji posuzovány souboje hráče s brankářem ve prospěch brankáře. Mimo pokutové území je brankář považován za klasického hráče.

Zápas
§ 6
(1) Na ofsajdy se nehraje.
(2) Hraje se 2x 10 minut, nebo 2x 12 minut (upřesní se před turnajem) s časem navíc za ošetřování, zdržování apod. Tento čas navíc rozhodčí nemusí nastavit. Rozhodčí není povinen nechat rozehrát standardní situaci (§ 9), když hrací doba (i s nastavením nebo bez něj) již uplynula.
(3) Pokud zápas skončí remízou, rozhodují penalty, které se kopou na každé straně tři. Zápas nemůže skončit po penaltách nerozhodně. Pokud se tak stane, pokračuje se dále v penaltách stylem „náhlá smrt“. Není možné, aby všechny penalty kopal jediný hráč, tým si sám určí exekutory a jejich pořadí. Jedinou podmínku, kterou musí dodržet je, že stejný hráč může znovu kopat penaltu jen v případě, že ostatní spoluhráči již pokutový kop zahrávali. Po vystřídání se všech hráčů (i s brankářem), může být pořadí exekutorů odlišné od první série.

Hráči, brankář
§ 7
(1) Každý tým hraje zápas s jedním brankářem a čtyřmi hráči v poli. K dispozici má hráče na střídání, jejichž počet není omezen. Střídá se hokejovým způsobem.
(2) Hráč nad 40 let v týmu není povinnost. Absence hráče nad 40 let nebude nikým a nijak řešena. Tento odstavec reaguje na již zrušené Pravidlo staršího hráče.
(3) Hráči z pole nemohou být zapůjčení do ostatních týmů, a to ani brankář. Pokud má tým málo hráčů, tj. méně než čtyři, nemůže být do turnaje zapsán. Jestliže by byl v průběhu turnaje tým, který nastoupil v počtu hráčů minimálně čtyři, dále kapacitně oslaben, pak může do dalších zápasů nastupovat i v počtu hráčů méně než čtyři, pokud se tak rozhodne.
(4) Pokud brankář zasáhne rukou balón mimo vymezené území (§ 5 odst. 2), bude proti jeho týmu nařízen pokutový kop.
(5) Balón, který brankář vyhodí rukou se nemusí před půlící čárou hrací plochy dotknout země.
(6) Pro bezpečnou hru nejsou skluzy ve hře povoleny. Skluz je potrestán osobním trestem hráče - dištanc v aktuálně hraném zápase. Tým suspendovaného hráče nebude jinak početně oslaben a stále hraje v počtu 4+1.

Góly
§ 8
(1) Platí z každé pozice, a to jak ze hry, tak při rozehrání standardní situace.
(2) Během zápasu se zaznamenávají střelci jednotlivých gólů. Vlastní gól neexistuje. Bude připsán tomu hráči soupeře, který se naposledy dotknul míče.
(3) Pokud se rozhodne zápas v penaltách, pak se započítává hráči, který rozhodl vítěznou trefou, i tento gól do tabulky střelců.

Standardní situace
§ 9
Standardní situací se rozumí:
1. Přímé kopy, které se rozehrávají po rozhodčím odpískaném prohřešku hráče,
2. rohové kopy,
3. autové vhazování, které se rozehrává nohou ze země v místě, kde míč překročil postranní čáru,
4. odkop od brány.

Bodové zisky
§ 10
Po zápase se rozdělí body tímto způsobem: výhra +3 body, výhra po penaltách +2 body, prohra po penaltách +1 bod, prohra 0 bodů.

Rozhodující faktory o pořadí v tabulce
§ 11
1. Počet bodů,
2. skóre,
3. vyšší počet vstřelených gólů,
4. vzájemný zápas,
5. los (jen v případě, pokud jde o jiné umístění, než je první místo a není možné zápas sehrát (např. pro důvod tmy). Jinak by následoval samotný zápas nebo penalty. O tom, co bude rozhodovat, se domluví oba týmy s Vedením). O určení prvního místa v tabulce za předpokladu, že nerozhodnou body 1. až 4., musí rozhodnout buď samotný zápas nebo penalty.
6. dohoda, tj. podplácení hráčů nebo rozhodčích.

Rozhodčí
§ 12
(1) Z důvodu až zarážející pravdivosti citátu z § 1 odst. 1 je na každý zápas nominován rozhodčí, a to jeden, ačkoli se může zdát, že jich je na hrací ploše i mimo ni naráz hned několik desítek. Jeho pravomoci jsou ke dni 8. září. 2010 rozšířeny (§ 13).
(2) Rozhodčí může být příslušníkem jiného týmu. Nesmí však řídit zápas svého týmu.
(3) Vedení se brání zavedení moderní technologie do Markvartcupu, kterou je jestřábí oko. Spoléhá na úsudek rozhodčího.

Pravomoci rozhodčího
§ 13
(1) Podle § 5 odst. 2.
(2) Podle § 6 odst. 2.
(3) Podle § 7 odst. 4.
(4) Řízení zápasu je zcela v rukou rozhodčího. Od 8. září. 2010 jsou jeho pravomoci rozšířeny o následující:
1. Rozhodčí udělí žlutou kartu za porušení pravidel fotbalu.
2. Rozhodčí udělí červenou kartu za udělení druhé žluté karty, anebo ji udělí rovnou za hrubé porušení pravidel fotbalu (§ 14). Rozhodčí může udělit zaráz červenou kartu a nařídit pokutový kop. Po udělení červené karty, musí suspendovaný hráč opustit na dvě minuty hrací plochu a svůj trest si odbude u postranní čáry celý, i kdyby byl jeho tým gólově potrestán. Tyto dvě minuty hraje tým v oslabení.
(5) Pokud bude zjištěno spřáhnutí rozhodčího s některým týmem a tito budou postupovat podle § 11 bodu 6, je Vedení oprávněno postupovat podle § 16 odst. 1 a to tak, že trestány budou oba týmy – tým, který se tohoto dopustí, i tým, jehož příslušníkem je rozhodčí.

Hrubé porušení pravidel fotbalu
§ 14
(1) Hrubým porušením pravidel fotbalu se rozumí nepřiměřené zákroky hráče nebo brankáře. Takové zákroky, které by zamezily postupu samotného hráče na samotného brankáře soupeře nebo by přerušily jasnou gólovou příležitost útočícího týmu.
(2) Zákeřné fauly.
(3) Urážky hráče na adresu soupeře nebo rozhodčího.

Ocenění hráčů turnaje
§ 15
(1) Vyhlášení nejlepšího střelce na základě tabulky střelců.
(2) Vyhlášení nejlepšího brankáře na základě hlasování týmů po turnaji a zároveň před vyhlášením nejlepšího týmu.
(3) Vyhlášení největšího smolaře turnaje na základě průběžného sledování během turnaje. Vedení si vyhrazuje právo, nevyhlašovat největšího smolaře.

Vítěz Markvartcupu
§ 16
(1) Je povinen zhotovit na své náklady cedulku se jmény těch, kteří se podíleli na zisku titulu. Tuto připevní na trofej Markvartcupu.
(2) Má právo si trofej ponechat do doby dalšího turnaje.

Sankce
§ 17
(1) Vedení má právo odečíst týmu v tabulce body, zejména v případě, kdy se některý tým uchýlí k řešení problému bodem 6 § 11. V této situaci může Vedení týmu odečíst až 12 bodů.
(2) Vedení může dále pokutovat tým za nerespektování pravidel, urážky na adresu ostatních hráčů nebo rozhodčího, anebo samotného Vedení. Pokutou se v této situaci rozumí odečtení bodů od 3 do 20, anebo v krajních případech vyloučení z turnaje.
(3) Přikročí-li Vedení k odpočtu bodů, odečte body z historické tabulky. V krizových situacích i k odpočtu bodů z tabulky probíhajícího turnaje.
(4) Týmy mohou proti takovým rázným závěrům Vedení podat námitku, avšak i když toto poženou až do Bruselu, nebude jim to nic platné, jelikož rozhodnutí Vedení vstupuje v platnost okamžitě a nelze se proti němu odvolat.

Závěrečná ustanovení
§ 18
(1) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 8. září. 2010.
(2) Vedení si vyhrazuje právo tato pravidla novelizovat kdy se mu zachce a jak se mu zachce.
(3) Neznalost neomlouvá.