MOTÝLKŮM BUDOU ODEČTENY BODY

17.12.2015 16:35

Vedení otevřelo kauzu "Sestavička Motýlků" na základě § 1, odst. 4 pravidel Markvartcupu a rozhodlo následovně:

(1) Vedení Markvartcupu přistoupilo k sankci v podobě odpočtu bodů týmu Motýlků na základě aplikace § 17, odst. 2 na kauzu "Sestavička Motýlků" za nerespektování pravidel i přes opakované výzvy Vedení. Nezveřejnění soupisky týmu, kterou je tým přihlášen do turnaje, a podle kterých Vedení připravuje turnaj, ztížilo Vedení tyto přípravy.
Vedení rozhodlo o odečtení 3 bodů (minimum z možného intervalu) z historické tabulky ač Motýlkům hrozil v první fázi odpočet až 20 bodů. O volbě minimálního odpočtu rozhodl fakt, že toto pravidlo není vyloženě popsáno v pravidlech Markvartcupu, protože se předpokládalo, že dobré mravy není nutno vypisovat (v aktualizované verzi pravidel již bude dopsáno). Vedení pominulo fakt, že mu bylo vyhrožováno, že trofej Markvartcupu nebude vrácena (ač se jedná o trofej putovní, což by nedávalo smysl), když nepřistoupí na požadavky Motýlků.
(2) Vedení Markvartcupu přistoupilo k sankci v podobě odpočtu bodů týmu Motýlků na základě aplikace § 17, odst. 2 na kauzu "Sestavička Motýlků" za urážky Vedení, když na výzvu o zveřejnění sestavy bylo odepsáno: "Polibte nám zadek se zveřejňováním sestavy."
Vedení rozhodlo o odečtení 3 bodů (minimum z možného intervalu) z historické tabulky.

Závěr:
Motýlkům bude odečteno celkem 6 bodů z historické tabulky z důvodů výše popsaných. Rozhodnutí vstoupí v platnost po Markvartcupu 2015 a je podmíněno účastí Motýlků v turnaji 2015, neboť pokud se Motýlci turnaje nezúčastní, žádného prohřešku se nedopustili a to ani bodem 2 výše, protože Vedení jim opravdu může políbit zadek se zveřejňováním sestavy, pokud se turnaje zúčastnit nechtějí.

Zpět